מכון ויצמן למדע
המחלקה להוראת המדעים
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
מינהלת מל''מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
ע''ש עמוס דה-שליט

מבנית > המדע בשרות המשטרה > חומר עזר למורה

מאמרים:

אפ.בי.איי--ד'.אן.איי
מאת אלקס דורון, מעריב 1997.
מאמרהנמצא באתר הביולוגיה של עמלנט המאמרעוסק בפריצת הדרך החשובה שחלה בזיהוי הגנטי והשלחותיה על הנעשה בישומיו בישראל.


"
טביעת מוח" כתבה מתוך וואלה חדשות 18/2/2004

סיורים:

ביקור בבנק הדם בבית החולים הסמוך לבית הספר
ניתן להתמקד ב:
* הבדיקות שמנות הדם עוברות לפני האחסון
* הסתכלות על תווית הנמצאת על מנת דם.
* חומרים הנמצאים בשקית האחסון
* מנות דם מסוגים שונים: דם מלא, פלסמה, טסיות דם, גורמי קרישה וכו'
* עבודת הצוות המקצועי בכל הנושאים שהוזכרו לעיל

ביקור במז"פ בתחנת המשטרה או הזמנה של טכנאי מז"פ לכיתה - פעילות מלווה

ביקור בביה"ס לשוטרים בשפרעם:
* הרצאת איש מז"פ
* מפגש והדגמה עם יחידת הכלבנים
* סיור במוזאון המשטרה - הכולל חומרים מקום המדינה ועד היום
* אתר המשטרה באינטרנט ומיפוי מקריים פליליים מדווחים על פי רחובות, שכונות
פעילות לסיכום הסיור - מאת יעל יוגב, 2005.
לסיורים אפשר להתקשר לטלפון: 04-8478710/04-8478711

סרטים:
טביעת עין (20 דק') - סרט הדרכה של המז"פ, מתאים להוראת פתח דבר. טביעת אצבעות - מתאים להוראת פרק א' (מומלץ!)

הדם: הרכבו ותפקידיו (15 דק') הוצאת מוחות ( ב- 10-0013 ) - מתאים להוראת פרק ב' (הסרט ישן יחסית)

שיטת סיווג הדם (14 דק') - הטלוויזיה החינוכית - אבני דרך במדע וטכנולוגיה - מתאים להוראת פרק ב' דם (23 דק') - הספרייה המדעית - הטלוויזיה החינוכית - מתאים להוראת פרק ב'

מערכת הדם (20 דק') - הטלוויזיה החינוכית - מערכות בגוף (מס' קטלוגי 44-54)
מתאים לסיכום פרק ב' (מומלץ!)

דם: הנס המיקרוסקופי (20 דק')- האוניברסיטה הפתוחה - מתאים להוראת פרק ב' (מומלץ!)

דנ"א וגנים
- האוניברסיטה הפתוחה - אשנב לביולוגיה. חלקו הראשון מתאים לתלמידים כ- 14 דקות. חלקו השני מתאים למורים כ- 16 דקות נוספות. מתאים להוראת פרק ג'

טביעות אצבעות גנטיות (21 דק')- האוניברסיטה הפתוחה - מתאים להוראת פרק ג' (מומלץ!)

המשאבה המתמדת (20 דק')
– הטלוויזיה החינוכית מתוך הסדרה מערכות בגוף קוד: V2374 - מתאים להוראת פרק ד' (מומלץ!)

רפואה ללא מסתורין "יתר לחץ דם"
- הטלוויזיה החינוכית - מתאים למשימות הרחבה לפרקים ב', ו - ד'.

הנשימה
- הטלוויזיה החינוכית - מתוך הסדרה גוף האדם - 5 דקות ראשונות של הסרט מתאימות להוראת הפרק, שאר הסרט מתאים למורה או להרחבה.

מחזורי חיים- מחזור הדם, נהר החיים
(30 דק') - האוניברסיטה הפתוחה - מתאים לנושא הרחבה על מחלות לב ולהשוואה בין מחזורי דם של בעלי חיים שונים.

טלפונים להזמנת סרטים:
האוניברסיטה הפתוחה 03-6460253 03-6460585
הטלוויזיה החינוכית הישראלית 03-6466666 02-5601351